Slide Podążaj za WILKIEM o nas
WOLFOAK_BUDYNEK_60_-min.jpg
O nas

Wolf & Oak Distillery

W świecie produkcji alkoholi jakościowych działamy od 2011 roku, najpierw hobbystycznie jako Wolf Distillery, producent trunków „sample not for sale“, zaś od 2018 roku pod marką Wolf & Oak Distillery.

Założycielem Wolf & Oak Distillery jest Michał Płucisz. 

Wolf & Oak Distillery S.A.  została powołana w grudniu 2019 roku. W pierwszej połowie 2020 roku Spółka przeprowadziła akcję crowdfundingową, pozyskując niemal 1500 akcjonariuszy oraz kapitał w wysokości około 4,2 mln złotych. Zgromadzone w ten sposób środki wykorzystane zostaną na remont i uruchomienie destylarni w miejscowości Stanica, zlokalizowanej na Dolnym Śląsku.

W drugiej połowie 2021 roku planowane jest połączenie w trybie art. 492 par. 1. Pkt 1. Kodeksu spółek handlowych Wolf & Oak Distillery S.A. z Wold Distillery sp. z o.o., przy czym to spółka akcyjna będzie podmiotem przejmującym.

WOLFOAK_BUDYNEK_10_-min.jpg